Vanliga kommandon

By . Latest revision .

Vi ska träna på några kommandon i unixmiljön. Vi ska installera några program och se hur vi kan använda dem och dess “options” och skapa ett par filer med diverse information och kommandon.

#Förkunskaper

Du har installerat Docker.

#Introduktion

Varje krav ska resultera i en rad i filen. Du ska lägga till det kommando du använt dig av för att lösa kravet. Ett krav per rad. Till din hjälp har du man-sidorna. Och hela internet såklart.

#Krav

 1. Ta en skärmdump som visar resultatet av kommandot cal inifrån containern. Spara filen som cal.png.

 2. Skapa filen info.txt och lägg till kommandot som löser respektive krav:

  1. Skriv enbart ut operativsystemets namn. (uname)

  2. Visa en kalender över enbart juli 2022. (cal)

  3. Skriv ut dagens datum i formatet yyyy/mm/dd. (date)

  4. Hur mycket utrymme tar mappen /usr/bin i mb? (du)

När du är klar så kopierar du filerna från containern in till den lokala mappen kmom01/commands.

#Publicera

Publicera din kod enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
$ dbwebb publish commands

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns ingen extrauppgift.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2022-04-14: (A, lew) Ny inför HT22.

Document source.

Category: Bash, Docker, linux.