Kursen databas

By . Latest revision .

Kursen Databasteknologier för webben, a.k.a. dbw. Syftet med kursen är att ge studenten generella kunskaper inom området databaser och webb samt specifika kunskaper i att arbete med ett olika databaser i ett applikationsspråk i webbsammanhang.

Kursutveckling pågår.

#Revision history

  • 2017-06-07: (A, mos) Första revisionen inför kursstart HT2017.

Document source.