Sida 1 av 1

Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 08 sep 2019, 22:38
av davva23
Hej
Allt gått bra hittills fram tills det att jag skulle initiera repo. Har provat alla möjliga sätt men varje gång jag kör init så får jag samma felmeddelande. Failed to init the directory 'me/'.
Har försökt leta i forumet men hittar inget.
Vad gör man? :)

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 09 sep 2019, 07:43
av Lew
Hej!

Skulle du kunna klistra in hela felmeddelandet?

Det brukar finnas lite ledtrådar till vad det är som inte går.

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 09 sep 2019, 19:56
av Bashar
Jag också har samma problem och vill jättegärna lösa det.

Kod: Markera allt
basha@MSI /cygdrive/c/users/basha/onedrive/skrivbord/51/mix-msi/programs/xampp/htdocs/test/dbwebb-kurser/python
$ dbwebb init kmom01
Creating and initiating the directory structure in 'me/' (will not overwrite existing files).
me/kmom01/hello
me/kmom01/plane
me/kmom01/lab1
me/kmom02/lab2
me/kmom02/marvin1
me/kmom02/flow
me/kmom03/lab3
me/kmom03/marvin2
me/kmom03/functions
me/kmom04/lab4
me/kmom04/marvin3
me/kmom04/modules
me/kmom04/file
me/kmom05/lab5
me/kmom05/list
me/kmom05/file
me/kmom05/marvin4
me/kmom06/lab6
me/kmom06/analyzer
me/kmom06/warehouse
me/kmom10/prep
me/kmom10/try1
me/kmom10/try2
me/kmom10/try3
me/redovisa
DONE to init the directory 'me/'.
Intiating the remote server 'ssh.student.bth.se' by connecting as 'baaa19' and creating directories (if needed) where all uploaded files will reside.

dbwebb-kurser:
total 8
-rw-r--r-- 1 baaa19 20192    0 Sep  4 17:45 a.text
drwxrwxr-x 5 baaa19 20192 4096 Sep  8 17:30 htmlphp/
drwxr-xr-x 5 baaa19 20192 4096 Sep  5 18:20 python/

www/dbwebb-kurser:
total 12
drwxrwxr-x 5 baaa19 20192 4096 Sep  8 17:30 htmlphp/
drwxr-xr-x 4 baaa19 20192 4096 Sep  8 16:27 inspect/
drwxr-xr-x 4 baaa19 20192 4096 Sep  4 13:27 python/
DONE to init the base dirs on the server.
Ensuring that the directory structure exists on the server by syncing directory structure to dbwebb-kurser/ (will not overwrite existing files).
sending incremental file list
Connection to ssh.student.bth.se closed by remote host.
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(226) [sender=3.1.2]
FAILED to init the directory structure on the server.
Ensuring that the directory structure exists on the server by syncing the me/ directory structure to www/dbwebb-kurser (will not overwrite existing files).
sending incremental file list
./
Connection to ssh.student.bth.se closed by remote host.
rsync: connection unexpectedly closed (7 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(226) [sender=3.1.2]
FAILED to init the www-directory structure on the server.


Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 10 sep 2019, 15:11
av mos
Pröva felsöka enligt följande.

Börja med att uppdatera dbwebb till senaste versionen.
Kod: Markera allt
dbwebb selfupdate


Radera sedan din dbwebb.config fil och skapa om den (så inget fel finns i den).
Kod: Markera allt
rm ~/.dbwebb.config
dbwebb config


Kör sedan följande och spara all utskrift i en gist eller motsvarande och länka dit.
Kod: Markera allt
dbwebb trouble


Med hjälp av din gist så kan vi eventuellt se vad det är på din sida som kan vara felkällan.

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 11 sep 2019, 18:29
av Bashar
Detta är meddelandet jag ser. Terminalen visar att jag inte använder en behörig kursrepo.


Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 11 sep 2019, 18:39
av Bashar
Nu visar Cygwin detta efter att jag stod på htmlphp kursrepot.

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 12 sep 2019, 08:56
av mos
Hur såg det ut när du ställde dig i ett kursrepo? Loggen du visade är när du kör programmet utanför ett kursrepo.

Ah, ser nu i loggen hur det ser ut.

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 12 sep 2019, 09:10
av mos
Gör följande och visa utskriften (jag vill se det för felsökning).
Kod: Markera allt
dbwebb run "ls -ld dbwebb-kurser"
dbwebb run "ls -l dbwebb-kurser"
dbwebb run "ls -lR dbwebb-kurser/htmlphp"


Sedan försöker vi fixa ditt problem på följande sätt. Ställ dig i kursrepot för htmlphp.
Kod: Markera allt
dbwebb run "rm -rf dbwebb-kurser/htmlphp"
dbwebb init

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 12 sep 2019, 22:42
av Bashar

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 12 sep 2019, 22:47
av Bashar
Sen fick jag det här när jag skrev de andra kommandonRe: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 13 sep 2019, 09:18
av mos
När filerna är så stora så går det bra att länka till dem direkt på gist, då kan man söka i dem på ett bättre sätt.

Från loggutskrifterna kan jag inte se vad som går fel, ibland är det bättre att börja om från början, det brukar gå snabbare. Uppenbarligen är något fel, men svårt att säga vad.

Jag hade gjort så här.
Kod: Markera allt
dbwebb run "rm -rf dbwebb-kurser"
dbwebb run "rm -rf www/dbwebb-kurser"


Nu är allt borta från studentservern.

Sen hade jag fixat alla rättigheter på katalogerna lokalt.
Kod: Markera allt
# Stå i dbwebb-kurser
chmod 755 .
chmod 755 htmlphp python
find ./htmlphp -type d -exec chmod 755 {} \;
find ./python -type d -exec chmod 755 {} \;


Nu bör rättigheterna vara korrekta lokalt på kursrepona.

Nu behöver man initiera om sina kursrepon.
Kod: Markera allt
# i htmlphp & python
dbwebb init


Antingen funkar det eller så får du liknande fel som tidigare.

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 13 sep 2019, 16:56
av Bashar

Re: Failed to init the directory 'me/'.

InläggPostat: 16 sep 2019, 09:50
av mos
Jag har inga bra tips.

Själv hade jag prövat:
* prövat använda bash/wsl
* gjort om installationen på en annan plats på disken
* en annan dator