Sida 2 av 2

Re: Linux Debian som hemma-server

InläggPostat: 10 maj 2015, 20:13
av mos
Shoppade en ny USB disk om 4TB, tänkte lägga in den som en Samba-share. Här är kommandona som formatterar disken och sen monterar den, som snabbreferens.
Kod: Markera allt
# Hitta device till disken
fdisk -l

# Create a new empty GPT partition table & one partition for whole disk
fdisk /dev/sdf

# Create the filesystem
mkfs.ext4 /dev/sdf1

# Mount the disk
blkid
vim /etc/fstab
mkdir mountpoint
mount -a

# Minimize reserver block count
tune2fs -r 0 /dev/sdf1

Re: Linux Debian som hemma-server

InläggPostat: 10 maj 2015, 22:03
av mos
Jag har brottats en del med NFS-servern. Bekymret är egentligen Mac OS och hur jag sätter upp den som NFS-klient. Om jag bara hade hållit mig till Linux så blir det enklare. Men nu har jag fått ordning på det.

För att få rätt på det så är det bäst att hålla sig till manualen om NFS server och NFS klient.

Här är några snabba minnesanteckningar.

Kod: Markera allt
# Server, add filesystem to export
vim /etc/exports


Kod: Markera allt
/mnt/6a914748-6b88-4fc0-be3d-76b7be76df54   kitchen2(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000)  kitchen21(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=1000,anongid=1000) desktop(rw,sync,no_subtree_check)

/mnt/73807e8b-e96f-4e97-a32f-c6140310ccff   desktop(rw,sync,no_subtree_check)


Kod: Markera allt
# Restart NFS server
/etc/init.d/nfs-kernel-server restart


Kod: Markera allt
# On client, show what server exports
desktop:~$ showmount -e server
Export list for server:
/mnt/73807e8b-e96f-4e97-a32f-c6140310ccff debian.megamic.se
/mnt/6a914748-6b88-4fc0-be3d-76b7be76df54 debian.megamic.se,kitchen21.megamic.se,kitchen2.megamic.se


Kod: Markera allt
# Add filesystems to mount on client
vim /etc/fstab


Kod: Markera allt
# Something like this
megamic:/mnt/6a914748-6b88-4fc0-be3d-76b7be76df54       /mnt/megamic/share      nfs     rw      0       0
megamic:/mnt/73807e8b-e96f-4e97-a32f-c6140310ccff       /mnt/megamic/share4     nfs     rw      0       0

Re: Fixa inloggning med ssh-nycklar för att slippa lösenord

InläggPostat: 29 maj 2015, 13:18
av mos
mos skrev:Jag vill slippa ange lösenord så jag lägger in inloggning med ssh-nycklar.

Jag har redan nycklar i ~/.ssh-katalogen så jag använder dem.
Kod: Markera allt
$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub | ssh mos@server.com 'cat >>.ssh/authorized_keys'


Om det krånglar, dubbelkolla rättigheter på katalog och fil.
Kod: Markera allt
$ chmod 700 .ssh
$ chmod 600 .ssh/authorized_keys