Sida 1 av 1

Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 17 sep 2014, 16:20
av mos
Det finns en artikel om hur man installerar och kommer igång med PIP - pakethantering för Python (för python 3).

http://dbwebb.se/kunskap/python-pakethantering-med-pip

Fråga eller kommentera här.

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 12 nov 2014, 18:33
av Backman
Jag har problem att installera pip3.
Efter att jag har exekverat kommandot:
Kod: Markera allt
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py

När jag ska köra programmet med kommandot:
Kod: Markera allt
python3 get-pip.py

får jag detta felmeddelande:
Kod: Markera allt
Traceback (most recent call last):
  File "get-pip.py", line 17474, in <module>
    main()
  File "get-pip.py", line 17466, in main
    bootstrap(tmpdir=tmpdir)
  File "get-pip.py", line 17406, in bootstrap
    import pip
  File "/tmp/tmp98s0he/pip.zip/pip/__init__.py", line 9, in <module>
  File "/tmp/tmp98s0he/pip.zip/pip/log.py", line 9, in <module>
  File "/tmp/tmp98s0he/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources.py", line 758, in <module>
  File "/tmp/tmp98s0he/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources.py", line 761, in Environment
  File "/tmp/tmp98s0he/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources.py", line 138, in get_supported_platform
  File "/tmp/tmp98s0he/pip.zip/pip/_vendor/pkg_resources.py", line 264, in get_build_platform
  File "/usr/lib/python3.2/sysconfig.py", line 573, in get_platform
    osname, host, release, version, machine = os.uname()
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe4 in position 13: unexpected end of data


Finns det någon lösning på detta eller missar jag någon detalj?
Tack på förhand!

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 12 nov 2014, 19:51
av mos
De två kommandona var allt jag behövde göra. Vi behöver nog lite mer information.

Cygwin 32 eller 64?
Windows version?
Var du administratör när du installerade Cygwin?

Kör programmet env och visa dess innehåll, det är vilka miljövariabler som finns definierade.
Kod: Markera allt
$ env


Version på python?
Kod: Markera allt
$ python3 --version

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 13 nov 2014, 10:00
av Backman
mos skrev:De två kommandona var allt jag behövde göra. Vi behöver nog lite mer information.

Cygwin 32 eller 64?

Cygwin 64

mos skrev:Windows version?

Windows 8.1 64-bit

mos skrev:Var du administratör när du installerade Cygwin?

Ja

mos skrev:Kör programmet env och visa dess innehåll, det är vilka miljövariabler som finns definierade.
Kod: Markera allt
$ env

Kod: Markera allt
USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=Tarhead_Arvid
HOMEPATH=\Users\Backman
APPDATA=C:\Users\Backman\AppData\Roaming
ProgramW6432=C:\Program Files
HOSTNAME=Tarhead_Arvid
NEKO_INSTPATH=C:\HaxeToolkit\neko
SHELL=/bin/bash
TERM=xterm
PROCESSOR_IDENTIFIER=AMD64 Family 21 Model 2 Stepping 0, AuthenticAMD
PROFILEREAD=true
WINDIR=C:\Windows
PUBLIC=C:\Users\Public
OLDPWD=/cygdrive/c/Windows/system32
ORIGINAL_PATH=/cygdrive/c/Program Files (x86)/NVIDIA Corporation/PhysX/Common:/cygdrive/c/Windows/system32:/cygdrive/c/Windows:/cygdrive/c/Windows/System32/Wbem:/cygdrive/c/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0:/cygdrive/c/Program Files (x86)/Windows Kits/8.1/Windows Performance Toolkit:/cygdrive/c/Program Files/Microsoft SQL Server/110/Tools/Binn:/cygdrive/c/HaxeToolkit/haxe:/cygdrive/c/HaxeToolkit/neko:/cygdrive/c/Program Files (x86)/Windows Live/Shared
USERDOMAIN=Tarhead_Arvid
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
OS=Windows_NT
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
USER=Backman
TEMP=/tmp
COMMONPROGRAMFILES=C:\Program Files\Common Files
USERNAME=Backman
PROCESSOR_LEVEL=21
ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/cygdrive/c/Program Files (x86)/NVIDIA Corporation/PhysX/Common:/cygdrive/c/Windows/system32:/cygdrive/c/Windows:/cygdrive/c/Windows/System32/Wbem:/cygdrive/c/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0:/cygdrive/c/Program Files (x86)/Windows Kits/8.1/Windows Performance Toolkit:/cygdrive/c/Program Files/Microsoft SQL Server/110/Tools/Binn:/cygdrive/c/HaxeToolkit/haxe:/cygdrive/c/HaxeToolkit/neko:/cygdrive/c/Program Files (x86)/Windows Live/Shared
PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
FP_NO_HOST_CHECK=NO
PWD=/home/Backman
SYSTEMDRIVE=C:
LANG=sv_SE.UTF-8
VS120COMNTOOLS=C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\
USERPROFILE=C:\Users\Backman
TZ=Europe/Stockholm
PS1=\[\e]0;\w\a\]\n\[\e[32m\]\u@\h \[\e[33m\]\w\[\e[0m\]\n\$
LOGONSERVER=\\TARHEAD_ARVID
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
LOCALAPPDATA=C:\Users\Backman\AppData\Local
ProgramData=C:\ProgramData
EXECIGNORE=*.dll
SHLVL=1
HOME=/home/Backman
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY
HOMEDRIVE=C:
HAXEPATH=C:\HaxeToolkit\haxe\
COMSPEC=C:\Windows\system32\cmd.exe
TMP=/tmp
SYSTEMROOT=C:\Windows
PRINTER=Foxit Reader PDF Printer
PROCESSOR_REVISION=0200
INFOPATH=/usr/local/info:/usr/share/info:/usr/info
PROGRAMFILES=C:\Program Files
NUMBER_OF_PROCESSORS=8
SESSIONNAME=Console
COMPUTERNAME=TARHEAD_ARVID
_=/usr/bin/envmos skrev:Version på python?
Kod: Markera allt
$ python3 --version

Python 3.2.5

Jag testade installera det på en annan dator och det gick utmärkt!
Finns en möjlighet att jag har gjort något galet på den andra datorn...

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 14 nov 2014, 18:22
av mos
Backman skrev:Jag testade installera det på en annan dator och det gick utmärkt!
Finns en möjlighet att jag har gjort något galet på den andra datorn...


Lurigt. Har ingen bra idé hur man löser det. För egen del hade jag försökt att installera igen. Och igen.

Sen hade jag googlat det exakta felmeddelandet och hoppats på tur (gjorde det förut men hittade inget upplyftande).

Sen hade jag installerat en ny installation av cygwin och försökt igen.

Eftersom du löste det på en annan maskin så bör det ju funka.

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 06 mar 2016, 21:38
av HasseFX
Hej,

Jag kör Ubuntu 15.10.

Använde installation för Linux enligt instruktion (med prefix sudo)
Gick bra, installerade modulen requests, ok so far. Testade med "pip3 show requests".
Krasch...

Får samma fel som beskrivits ovan... En lång harang som avslutas med:

Kod: Markera allt
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py", line 25, in <module>
    from requests.compat import IncompleteRead
ImportError: cannot import name 'IncompleteRead'


varefter Ubuntu säger att pip3 kraschat.

Kan inte köra något pip3-kommando och inte avinstallera heller.

Testade att installera pip (utan 3:a). Fungerar inklusive "show"-kommandot.

Klarar jag mig på det eller måste jag roota (!!) vidare i pip3-problemet?

Mvh /Hasse (haom16)

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 06 mar 2016, 21:45
av sharpless

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 06 mar 2016, 21:57
av HasseFX
sharpless skrev:http://stackoverflow.com/questions/27341064/how-do-i-fix-importerror-cannot-import-name-incompleteread


Testat tidigare - Computer says no!

Försöker jag avinstallera den "trasiga" pip3 får jag:
Kod: Markera allt
hasse@NTF173L:~$ sudo apt-get remove python-pip3
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd         
Läser tillståndsinformation... Färdig
E: Kunde inte hitta paketet python-pip3
hasse@NTF173L:~$


pip utan 3 verkar som sagt lira på alla kommandon inkl avinstallation, men pip3 kraschar eller "syns inte" (fortfarande samma error om jag försöker pip3-kommandon)

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 06 mar 2016, 22:56
av Allinrep
Det finns fler förslag bland de andra svaren på den sidan i Stackoverflow.
Jason Pepas skrev:For me, this was 'apt-get remove python3-pip', followed by 'apt-get install python3-setuptools', followed by 'easy_install3 pip'

jonincanada skrev:pip install requests -U, fixed the issue.

Mariuss skrev:Or you can remove all requests.
For example:
Kod: Markera allt
rm -rf /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests*

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 06 mar 2016, 23:09
av sharpless
Notera som sagt, python3-pip, inte python-pip3

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 06 mar 2016, 23:46
av HasseFX
sharpless skrev:Notera som sagt, python3-pip, inte python-pip3


OK, tack! :) - hade 3an på fel plats! Nu fick jag bort "pip3"

(notera att instruktionerna skriver om python-pip3 :geek: )

nyinstallation gav krasch igen. Testade tipset med "setuptools".

Nu finns inte "pip3" som det står om i instruktionerna, däremot finns "pip", vars version är:
Kod: Markera allt
~$ pip --version
pip 8.1.0 from /usr/local/lib/python3.4/dist-packages/pip-8.1.0-py3.4.egg (python 3.4)


Är detta rätt (eller iaf fungerande) pip för kursen?

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 07 mar 2016, 12:55
av mos
Jag kikade vad jag hade installerat, en äldre version från 2014 ser det ut som.
Kod: Markera allt
$ pip3 --version       
pip 1.5.6 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.4)     
$ apt-file search pip3
python3-pip: /usr/bin/pip3                                     
python3-pip: /usr/share/man/man1/pip3.1.gz   


Den funkar för mig.

Jag uppdaterar installationssidan till "python3-pip".

Jag dubbelkollade också att python3 & pip3 fungerade som tänkt på Cygwin och Windows 10. Först fick jag problem med att installera pip3, jag fick bara "Segmentation Fault". Jag gjorde då en hel ominstallation enligt "Installera Python 3.4 (och pylint) i Cygwin" där jag installerade om både apt-cyg, python3, pip3 och avslutade med att installera pip3-paketet pylint. Det gick fint.

På Cygwin har jag nu versionen:
Kod: Markera allt
$ pip3 --version
pip 8.1.0 from /usr/lib/python3.4/site-packages (python 3.4)

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 07 okt 2016, 21:21
av sajc16
Hej!

Jag har också problem med att installera pip. Jag har lyckats ladda ner filen med "wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py", men när jag kör "python3 get-pip.py" så händer ingenting. Det känns som att den fastnar i en evig loop som den inte kommer ut ur. Jag får till slut avbryta med CTRL+Z. Jag hittar ingen hjälp på nätet

Jag kör win 7 (64-bit) med cygwin. Några tips? Jag har inte haft några problem med att installera miljön i övrigt.

Mvh
Salomeh

Re: Kunskap - Python pakethantering med PIP

InläggPostat: 07 okt 2016, 21:46
av sajc16
sajc16 skrev:Hej!

Jag har också problem med att installera pip. Jag har lyckats ladda ner filen med "wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py", men när jag kör "python3 get-pip.py" så händer ingenting. Det känns som att den fastnar i en evig loop som den inte kommer ut ur. Jag får till slut avbryta med CTRL+Z. Jag hittar ingen hjälp på nätet

Jag kör win 7 (64-bit) med cygwin. Några tips? Jag har inte haft några problem med att installera miljön i övrigt.

Mvh
SalomehJag lyckades lösa det genom att starta om datorn. :)