Kursvärderingsfeedback för Python HT18 LP1

  • Författare
  • Meddelande
Användarvisningsbild

Zeldah

dbwebb

  • Inlägg: 504
  • Blev medlem: 02 mar 2016, 10:17

Kursvärderingsfeedback för Python HT18 LP1

Inlägg22 nov 2018, 14:49

Nedanstående feedback har gets till studenterna. Underlag för feedbacken och kursvärderingen i sin helhet

Generellt verkar ni studenter nöjda med kursen som helhet och vi är mycket stolta och glada över den fina feedbacken. Vi tackar så mycket för all värdefull feedback, som kommenteras nedan, samt blir en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet i kursen.

En del studenter efterfrågar mer feedback på skriven kod vilket är fullt förståeligt. i har genom kursen uppmanat alla studenter som vill ha mer feedback att kontakta lärarteamet för mer grundlig feedback. De studenter som har tagit kontakt med lärarteamet angående feedback har fått mer utförlig feedback. Ett exempel på sådan feedback finns i forumet som är kopplat till programmen och kurspaketet: https://dbwebb.se/t/7989

Inför i år introducerade vi den individuella examinationen, tidigare har kursen examineras med ett projekt. Resterande kurser som ingår i webbprogrammeringsklustret vid BTH examineras med projekt och i samråd med programansvariga togs beslutet att diversifiera examinations metoderna på våra kurser. I denna kurs valdes en praktisk programmerings examination då vi i lärarteamet tycker att examinationen på ett bra sätt länkar samman kursens mål och undervisningen med examinationsformen. Inför kommande år tänker vi införa att man kan samla ihop poäng från flera uppgifter för godkänt, inte krav på specifik uppgift. Vi har redan påbörjat arbete med att förbättra utskrifter från testprogrammet, vilket vi fick en del kommentarer på. Samt att exemplifiera uppgifterna på ett bättre sätt.

Vi fick en kommentar om brist på möjlighet att höja sitt betyg genom att göra en omexamination. Enligt BTHs studieadministrativa regler är detta ej möjligt, se stycke 4.1 i studieadministrativa regler.

En del studenter nämner att strukturen med Canvas, dbwebb.se och kringliggande infrastruktur kan vara svåra att orientera sig i. Vi planerar i framtiden att under introveckan och i inspelat videomaterial fokusera på var information finns att ta del av och hur de olika systemen hänger ihop. Vidare ska vi i framtiden när vi har större erfarenhet med Canvas försöka strukturera upp hur vi sprider information.

Vi har även fått några kommentarer om upplägget på veckoschemat. Programansvarig Mikael gav ett utförligt svar i forumet.

Under kursens gång och i kursvärderingen har det framförts åsikter om att kursen inte är en nybörjarkurs och tidsåtgången är större än utannonserat. En del studenter har även framför önskan om fler uppgifter/exempel som inte är obligatoriska. Inför kommande år vill vi jobba med fördelningen av obligatoriska och extrauppgifter för att få ett jämnare och minskat arbetsflöde för nybörjare genom kursen. Samt även få in större utmaningar för de som redan är erfarna inom programmering.

En student har uttryckt missnöje med våra kodstandarder som validerings verktygen följer. Studenten föreslår att vi ska använda PSR-FIG. Kommentaren är troligen lämnad i fel kursvärdering. PSR-FIG är en kodstandard för PHP där vi dessutom redan följer den kodstandard. I Python följer vi PEP 8, vilket är officiell kodstandard. VI har modifierat kodstandarden på ett antal punkter för att göra det lättare, speciellt för studenter utan programmeringserfarenhet, att komma igång med programmering.


Vi har interna funderingar på hur vi kan utöka möjligheten för grupparbete. Samtidigt får vi positiva kommentarer om att vi inte har grupparbete. Om vi ska införa grupparbete måste utforma det på ett sånt sätt att det blir valbart. Många av våra studenter jobbar på distans, har arbete och familjeliv utöver sina studier och har därför inte möjlighet i samma grad att delta i grupparbete. Men grupparbete är något vi vill ha med i kursen, kurspaketet och programmen som helhet.

Vi har under de senare åren jobbat med att renodla kursen och fokusera kursen på grunderna inom programmering. Vi är medvetna om att vi kan ha en bit kvar innan vi är klara. Vi kommer i framtiden försöka komplettera materialet med information om och visualiseringar av grundläggande koncept och konstruktioner inom programmering.

Ett par kommentarer tog upp att de vill jobba med olika projekt genom kursmomenten och inte jobba med Marvin uppgiften som nu finns genom hela kursen. Tanken med Marvin uppgifterna är att vi vill att studenterna ska få uppleva en levande kodbas som kan växa, utvecklas och förbättras. Men som nämnt tidigare vill vi få in fler icke obligatoriska uppgifter.



Sammanfattning av fritext kommentarer från kursvärderingen går att hitta i fritext kommentarer från delfrågor och förbättringsförslag.


Återigen tack för feedback
Andreas och Emil

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster