Sida 1 av 1

LOAD DATA INFILE, problem

InläggPostat: 14 feb 2019, 10:48
av tbäck
jag har följt guiden men får ändå inte det här att stämma.
kör macOS och loggar in på mysql med: mysql -uuser -ppass --local-infile=1 skolan

och kör koden :

Kod: Markera allt
mysql> LOAD DATA INFILE 'kurs.csv'
    -> INTO TABLE kurs
    -> CHARSET utf8
    -> FIELDS
    ->     TERMINATED BY ','
    ->     ENCLOSED BY '"'
    -> LINES
    ->     TERMINATED BY '\n'
    -> IGNORE 1 LINES
    -> ;

ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'user'@'%' (using password: YES)

har även testat med root som användare och då får jag:

Kod: Markera allt
The MySQL server is running with the --secure-file-priv option so it cannot execute this statement


--secure-file-priv är read only så jag vet inte hur jag ändrar den? eller om jag ska ändra där?

så här der det även ut för mig:

Kod: Markera allt
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| local_infile  | ON    |
+---------------+-------+
1 row in set (0,01 sec)


Kod: Markera allt
mysql> show variables like 'secure%';
+------------------+-------+
| Variable_name    | Value |
+------------------+-------+
| secure_file_priv | NULL  |
+------------------+-------+
1 row in set (0,01 sec)

Re: LOAD DATA INFILE, problem

InläggPostat: 14 feb 2019, 11:46
av mos
Har du prövat LOAD DATA LOCAL INFILE?

Re: LOAD DATA INFILE, problem

InläggPostat: 14 feb 2019, 11:53
av tbäck
fixat.